زیرنویس

دز این وبلاگ شما می تونید از زیر نویس هایی که خودم ترجمه می کنم بهره ببرید.

زیرنویس قسمت دهم از فصل اول سریال How I Met Your Mother

زیرنویس قسمت دهم از فصل اول سریال How I Met Your Mother (آشنایی با مادر)
می تونید از لینک زیر دانلود کنید

110 The Pineapple Incident

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم بهمن ۱۳۸۹ساعت 21:51  توسط MM  | 

زیرنویس قسمت نهم از فصل اول سریال How I Met Your Mother

زیرنویس قسمت نهم از فصل اول سریال How I Met Your Mother (آشنایی با مادر)
می تونید از لینک زیر دانلود کنید

109 Belly Full of Turkey

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 0:45  توسط MM  | 

زیرنویس قسمت هشتم از فصل اول سریال How I Met Your Mother

زیرنویس قسمت هشتم از فصل اول سریال How I Met Your Mother (آشنایی با مادر)
می تونید از لینک زیر دانلود کنید

108 The Duel

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۹ساعت 17:40  توسط MM  | 

زیرنویس قسمت ششم از فصل اول سریال How I Met Your Mother

زیرنویس قسمت ششم از فصل اول سریال How I Met Your Mother (آشنایی با مادر)
می تونید از لینک زیر دانلود کنید

106 The Slutty Pumpkin

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 21:56  توسط MM  | 

زیرنویس قسمت پنجم از فصل اول سریال How I Met Your Mother

زیرنویس قسمت پنجم از فصل اول سریال How I Met Your Mother (آشنایی با مادر)
می تونید از لینک زیر دانلود کنید

105 Okay Awesome

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 18:54  توسط MM  | 

زیرنویس قسمت چهارم از فصل اول سریال How I Met Your Mother

زیرنویس قسمت چهارم از فصل اول سریال How I Met Your Mother (آشنایی با مادر)
می تونید از لینک زیر دانلود کنید

104 Return Of The Shirt

+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور ۱۳۸۹ساعت 4:30  توسط MM  | 

زیرنویس قسمت سوم از فصل اول سریال How I Met Your Mother

زیرنویس قسمت سوم از فصل اول سریال How I Met Your Mother (آشنایی با مادر)
می تونید از لینک زیر دانلود کنید

103 The Sweet Taste Of Liberty+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم شهریور ۱۳۸۹ساعت 18:48  توسط MM  | 

زیرنویس قسمت دوم از فصل اول سریال How I Met Your Mother

زیرنویس قسمت دوم از فصل اول سریال How I Met Your Mother (آشنایی با مادر)
می تونید از لینک زیر دانلود کنید

Purple Giraffe 102

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم شهریور ۱۳۸۹ساعت 21:5  توسط MM  | 

زیرنویس قسمت اول از فصل اول سریال How I Met Your Mother

زیرنویس قسمت اول از فصل اول سریال  How I Met Your Mother (آشنایی با مادر)
می تونید از لینک زیر دانلود کنید

101 Pilot

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت 23:8  توسط MM  |